W przypadku trudności z bezpośrednią rejestracją do konkretnego lekarza / terapeuty, uprzejmie prosimy o kontakt pod numer telefonu

514 088 847

Istnieje także możliwość umówienia dodatkowych konsultacji poza oficjalnym grafikiem pracy - w takiej sytuacji prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny  


  dr Tomasz Bazański:

 1. Rejestracja przez portal: znanylekarz.pl
 2. Rejestracja tel.: 12 201 94 77
 3. Rejestracja e-mail: kontakt@piastfemina.pl

  lek. Karolina Górniak:

 1. Rejestracja przez portal: znanylekarz.pl
 2. Rejestracja tel.: 12 201 96 81
 3. Rejestracja e-mail: kontakt@piastfemina.pl


  mgr Ewa Bazańska:

 1. Rejestracja przez portal: znanylekarz.pl
 2. Rejestracja tel.: 12 201 96 19
 3. Rejestracja e-mail: kontakt@piastfemina.pl


  mgr Mateusz Malczyk:

 1. Rejestracja przez portal: znanylekarz.pl
 2. Rejestracja tel.: 12 323 69 17
 3. Rejestracja e-mail: kontakt@piastfemina.pl


  mgr Anna Mruk:

 1. Rejestracja przez portal: znanylekarz.pl
 2. Rejestracja tel.: 12 201 96 89
 3. Rejestracja e-mail: kontakt@piastfemina.pl


  mgr Magdalena Gajewska-Oseła

 1. Rejestracja telefoniczna: 514 088 847
 2. Rejestracja e-mail: kontakt@piastfemina.pl


  Katarzyna Gaweł

 1. Rejestracja telefoniczna: 514 088 847
 2. Rejestracja e-mail: kontakt@piastfemina.pl


Rejestrując się przez stronę piastfemina.pl wyrażają Państwo zgodę na prze­twa­rzanie danych osobowych przez BAZMed Tomasz Bazański / Gabinet Lekarski Dr Tomasz Bazański wyłącznie w celu rezerwacji wizyty i udzielenia świadczeń zdrowotnych bądź ich kontynuacji, na pod­sta­wie Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 (ogól­nego roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych), art. 9 ust. 2 lit h.