W przypadku trudności z bezpośrednią rejestracją do konkretnego lekarza / terapeuty, uprzejmie prosimy o kontakt pod numer telefonu

514 088 847

Istnieje także możliwość umówienia dodatkowych konsultacji poza oficjalnym grafikiem pracy - w takiej sytuacji prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny  


  dr Tomasz Bazański:
  
(godz. przyjęć: pn. 9.00-16.00; śr. 8.00-15.00; pt. 9.00-16.00)

 1. Rejestracja przez portal: znanylekarz.pl
 2. Rejestracja tel.:  514 088 847
 3. Rejestracja e-mail: kontakt@piastfemina.pl

  lek. Marta Krzywoń:
  
(godz. przyjęć: śr. 15.40-20.00; pt. 16.00-20.00)

 1. Rejestracja przez portal: znanylekarz.pl
 2. Rejestracja tel.: 514 088 847
 3. Rejestracja e-mail: kontakt@piastfemina.pl


  mgr Ewa Bazańska:
  (godz. przyjęć: pn. 10.00-12.00, 16.00-19.00; wt. 9.30-11.30, 16.00-              20.00; śr. 9.30-12.30; pt. 11.30-13.30)

 1. Rejestracja przez portal: znanylekarz.pl
 2. Rejestracja tel.: 514 088 847
 3. Rejestracja e-mail: kontakt@piastfemina.pl


  mgr Mateusz Malczyk:
  
(termin konsultacji ustalany indywidualnie)

 1. Rejestracja przez portal: znanylekarz.pl
 2. Rejestracja tel.: 514 088 847
 3. Rejestracja e-mail: kontakt@piastfemina.pl

  mgr Magdalena Gajewska-Oseła
  (termin konsultacji ustalany indywidualnie)

 1. Rejestracja telefoniczna: 514 088 847
 2. Rejestracja e-mail: kontakt@piastfemina.pl

  Katarzyna Gaweł
  
(termin konsultacji ustalany indywidualnie)

 1. Rejestracja telefoniczna: 514 088 847
 2. Rejestracja e-mail: kontakt@piastfemina.pl


Rejestrując się przez stronę piastfemina.pl wyrażają Państwo zgodę na prze­twa­rzanie danych osobowych przez BAZMed Tomasz Bazański / Gabinet Lekarski Dr Tomasz Bazański wyłącznie w celu rezerwacji wizyty i udzielenia świadczeń zdrowotnych bądź ich kontynuacji, na pod­sta­wie Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 (ogól­nego roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych), art. 9 ust. 2 lit h.