W przypadku trudności z bezpośrednią rejestracją do konkretnego lekarza / terapeuty, uprzejmie prosimy o kontakt pod numer telefonu

514 088 847

Istnieje także możliwość umówienia dodatkowych konsultacji poza oficjalnym grafikiem pracy - w takiej sytuacji prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny  


  dr Tomasz Bazański:
  
(godz. przyjęć: pn. 13.00-19.00; śr. 8.30-15.00; pt. 7.30-13.00)

  1. Rejestracja przez portal: znanylekarz.pl
  2. Rejestracja tel.:  514 088 847
  3. Rejestracja e-mail: kontakt@piastfemina.pl

  lek. Marta Krzywoń:
  
(godz. przyjęć: wt. 9.30-13.00; śr. 15.30-20.00)

  1. Rejestracja przez portal: znanylekarz.pl
  2. Rejestracja tel.: 514 088 847
  3. Rejestracja e-mail: kontakt@piastfemina.pl


  mgr Ewa Bazańska:
  (godz. przyjęć: pn. 10.00-12.00, 16.00-19.00; wt. 9.30-11.30, 17.00-              19.00; śr. 9.30-12.30; pt. 11.30-13.30)

  1. Rejestracja przez portal: znanylekarz.pl
  2. Rejestracja tel.: 514 088 847
  3. Rejestracja e-mail: kontakt@piastfemina.pl


Rejestrując się przez stronę piastfemina.pl wyrażają Państwo zgodę na prze­twa­rzanie danych osobowych przez BAZMed Tomasz Bazański / Gabinet Lekarski Dr Tomasz Bazański wyłącznie w celu rezerwacji wizyty i udzielenia świadczeń zdrowotnych bądź ich kontynuacji, na pod­sta­wie Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 (ogól­nego roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych), art. 9 ust. 2 lit h.